Midlertidig hjemmeside for Asker Schakklubb

Denne adressen vil bli brukt inntil videre for info om turneringer etc.