Kontakt oss. Styremedlemmer

Formann Kjell Fredrik Pettersen
Viseformann Jøran Aulin-Jansson
Kasserer Eivind Lilleseth
Turneringsleder Ståle Nilssen
Materialforvalter Erik Løvberget
Styremedlem Per Ødegaard